Automatisera

Vi har en bred och djup kunskap om arbetsmetoder och verktyg som förenklar och automatiserar arbetet med er medlemskommunikation, men som också underlättar för medlemmen. 

Ring oss!

Ulf Dubois

Ulf Dubois
ulf.dubois@streamstone.se
073-684 45 04

Kommunikationsrådgivare och affärsutvecklare

Caroline Hedin

Caroline Hedin
caroline.hedin@streamstone.se
070-389 25 58

Kommunikationsrådgivare och projektledare

Simon Sjögren

Simon Sjögren
simon.sjogren@verbum.se
072-050 72 97

Kundansvarig