Bokningskalendern

Ett steg att öka tillgängligheten är att möjliggöra bokning av dop på nätet. Vi har sett att många dopfamiljer väljer att boka dop i våra bokningskalendrar fast telefonbokningen är öppen. Det visar på en tydlig signal hur denna generation vill sköta sina ärenden.  Vi ser även att bokningar kommer in på helger och kvällar, till och med på nätterna. Att ha bokning av dop möjligt på nätet är alltså att vara tillgänglig.

Kalendern administrerar du via vår FörsamlingsPortal. Systemet är smidigt och du lär dig lätt att jobba i det.

Så här ser det ut för den som vill boka ett dop.

Ring oss!

Ulf Dubois

Ulf Dubois
ulf.dubois@streamstone.se
073-684 45 04

Kommunikationsrådgivare och affärsutvecklare

Caroline Hedin

Caroline Hedin
caroline.hedin@streamstone.se
070-389 25 58

Kommunikationsrådgivare och projektledare

Simon Sjögren

Simon Sjögren
simon.sjogren@verbum.se
072-050 72 97

Kundansvarig