Medlemsresan – workshop om er kommunikation

Så klart gör ni redan idag en hel del medlemskommunikation – inbjudningar, affischer, nyhetsblad med mera – men troligen har ni inte en övergripande bild över det ni kommunicerar till medlemmarna, eller en genomtänkt plan för vad ni kommunicerar till medlemmarna under året.

Att utveckla kommunikationen betyder att vi tillsammans med er arbetar fram beskrivningar på hur er kommunikation med medlemmarna ska se ut. Antingen som en enskild kampanj eller över hela Medlemsresan. Vi tittar då både på era olika målgrupper men också var medlemmarna befinner sig i sina liv och vilken information de söker i olika livsfaser. Vi arbetar i workshopform och täcker whiteboard och blädderblock med post-itlappar och skisser över hur kommunikationen ser ut och hur den borde se ut. Ett arbete som skapar många aha-upplevelser! Det konkreta resultatet blir i slutändan en serie skisser – vi kallar det för processritningar – med olika kommunikationshändelse (t.ex. dop, konfirmation, nyinflyttade, sorgegrupper med flera) och som tillsammans ger en helhetsbild över er medlemskommunikation – er Medlemsresa.

Vi har erfarenheterna och metoderna för att tillsammans med er kartlägga det ni gör kring kommunikation. Därefter analyserar vi gemensamt kartläggningen utifrån medlemmarnas behov och önskemål – allt för att ni ska bli mer riktade och relevanta i dialogerna med medlemmarna. Vi tittar på olika ålders- eller intressegrupper och sedan vilka viktiga händelser de olika grupperna har under livet. När vi gjort denna analys har vi en bra bild över behoven som medlemmarna har och kan ta nästa steg vilket är att lägga till kyrkoårets kalender och en vanlig årskalender.

Resultatet blir en tydlig och användbar dokumentation, som StreamStone hjälper er ta fram. Nu vet ni vad och hur ni bör kommunicera med medlemmarna. Kommunikationsbehoven som då växer fram kan kännas överväldigande – behoven visar sig vara klart större än vad ni har kraft att åtgärda. Det är då vi gemensamt tar nästa steg och börjar prioritera de områden som är viktigast för er. När ni valt ett område eller en åldersgrupp hjälps vi åt att kartlägga hur den kommunikationen ska se ut för att dels vara meningsfull för medlemmarna och dels hur den ska stötta eller bidra till era verksamheter.

Resultatet av detta arbete blir en kommunikationsstrategi för det område ni valt. Med den i din hand är det sedan enkelt att skapa kommunikationen. När du kommit såhär långt har du funnit en arbetsmetod för hur ni ska kartlägga er medlemskommunikation utifrån medlemmarnas behov och önskemål. Nu kan ni själva arbeta er igenom område för område och på så sätt påbörja ett förändringsarbete som över något år kommer skapa skillnad.

Ring oss!

Ulf Dubois

Ulf Dubois
ulf.dubois@streamstone.se
073-684 45 04

Kommunikationsrådgivare och affärsutvecklare

Caroline Hedin

Caroline Hedin
caroline.hedin@streamstone.se
070-389 25 58

Kommunikationsrådgivare och projektledare