Förändringsarbete kring medlemskommunikation

En insikt vi fått under åren vi jobbat med medlemsorganisationer, inklusive Svenska kyrkan, är att om vi ökar medlemmarnas kunskap om vad organisationen gör, så får vi fler och nöjdare medlemmar. Det betyder att vägen till framgång ligger i att skapa bilder hos medlemmarna om allt gott ni gör för enskilda individer såväl som samhället vi bor i – visa på det goda exemplet!

För att få igång denna kunskapsspridning behöver ni inte bara ha en bra hemsida, annonsera och göra utskick, utan ni behöver få hela er personal att förstå vad kommunikation är och hur viktigt det är att kommunikationen och personalens möten med medlemmarna hänger ihop – kommunikation och möten måste samordnas. Det medlemmen läser i informationen från er måste bli bekräftat i mötena med er. Om det inte sker, kommer medlemmen inte förstå eller rent av bli besviken.

Internkommunikation vid förändringsprocesser
Vår erfarenhet säger att det är lätt att ta beslut om att ändra på något, men mycket mer krävande att faktiskt genomföra förändringsarbetet. Den lärdomen har gjort att vi i alla lägen försöker dela upp förändringsarbetet i mindre delprojekt som är korta och med ett tydligt resultat. På så sätt håller vi fokus på det som är viktigt och ser till att alla deltagare är engagerade.

För att påbörja ett förändringsarbete kring kommunikation och möten med medlemmarna, är det viktigt att ni jobbar med dessa frågor internt. Sätt upp ett mål – kanske att certifiera hela personalen i kommunikation och möten med medlemmar – och jobba metodiskt med frågorna under en längre tid.

Ett sätt att få igång tänket i arbetsgruppen är den här föreläsningen som varvas med diskussionsfrågor och avslutas med ett grupparbete där deltagarna får prata ihop sig kring några frågeställningar och presentera sina tankar. Detta är ett otroligt effektivt sätt att skapa samsyn i hela organisationen och identifiera områden där alla känner att de kan bidra till utvecklingen.

Förtroendevalda och medlemskommunikation
Nästa steg för en samsyn i församlingen är så klart de förtroendevalda. Tillsammans med dig som kyrkoherde och du som är kommunikatör eller jobbar med dessa frågor också sätter vi samman en föreläsning där vi på ett lättsamt sätt går igenom vad medlemskommunikation är, hur den fungerar, visar på bra och dåliga exempel samt pratar om hur viktiga mötena är. Föreläsningen varvas med diskussionsfrågor och avslutas med ett grupparbete där deltagarna får prata ihop sig kring några frågeställningar och presentera sina tankar.

Vill du prata vidare med oss?

Ring oss!

Ulf Dubois

Ulf Dubois
ulf.dubois@streamstone.se
073-684 45 04

Kommunikationsrådgivare och affärsutvecklare

Jag startade StreamStone 2013 med tanken att hjälpa organisationer bli bättre i sina kund- och medlemsdialoger. Jag vill skapa en kommunikation som bygger relation och inte en opersonlig informationskanal. En viktig del av våra tjänster är att förenkla kundernas vardag – att jobba smartare – genom att automatisera medlemsdialogerna.

Caroline Hedin

Caroline Hedin
caroline.hedin@streamstone.se
070-389 25 58

Kommunikationsrådgivare och projektledare

I 15 år har jag jobbat som kommunikatör i Svenska kyrkan. Under dessa år har jag hunnit med innerstadsförsamlingar, förortsförsamlingar, pastorat och stiftskansli som mina arbetsplatser. Det gör att jag i dag på StreamStone förstår många av era utmaningar och lätt ser vad vi kan bidra med för att underlätta och utveckla.