FörsamlingsPortalen

Hur hanterar ni i dag produktionen och distributionen av kommunikation? Här finns det två val, nämligen:

  • Att jobba manuellt – att själva ta hand om alla steg i produktionen och distributionen, kontakta tryckeri eller skriva ut själva, sätta adresser och lämna in för utdelning.
  • Att automatisera – att ni gör ett enkelt uttag ur K-bok och att alla steg därefter ordnar FörsamlingsPortalen.

Vilket val du väljer har helt att göra med era förutsättningar. Om du kommer till insikten att du vill automatisera medlemskommunikationen för att spara pengar eller minska arbetsbelastningen, har vi tagit fram ett verktyg som på ett enkelt sätt hjälper dig införa denna automation – FörsamlingsPortalen.

Enkelt och säkert

FörsamlingsPortalen är ett enkelt och lätthanterbart webbaserat program. Att komma igång med verktyget tar inte ens en timme. FörsamlingsPortalen är en säker datamiljö, vilket bland annat innebär att servern använder krypterad dataöverföring, att datamiljön är certifierad av tredje part och att all lagring och all backup sker i Sverige. All hantering kring verktyget är i enlighet med dagens GDPR-regler. Därför loggar även våra användarna in via bank-id.

Hos oss får du:

  • utskick formgivna av er eller för er församling eller pastorat, det lokala är ju så viktigt
  • byta utskick hur ofta du vill utan extra kostnad, det ska vara enkelt att göra om och tänka nytt
  • kontroll, automation och kontinuitet på era utskick och en stor möjlighet till målgruppsanpassning
  • ett hållbarhetstänk då varje utskick trycks när det ska iväg, ingen lagerhållning som blir inaktuell
  • stöd, support, inspiration och vi är gärna som en kollega som tänker ihop med dig

Ring oss!Caroline Hedin

Caroline Hedin
caroline.hedin@streamstone.se
070-389 25 58

Kommunikationsrådgivare och projektledare

Simon Sjögren

Simon Sjögren
simon.sjogren@verbum.se
072-050 72 97

Församlingsrådgivare