FörsamlingsPortalen

Hur hanterar ni i dag produktionen och distributionen av kommunikation? Här finns det två val, nämligen:

  • Att jobba manuellt – att själva ta hand om alla steg i produktionen och distributionen.
  • Att automatisera – att ni gör ett enkelt uttag ur K-bok och att alla steg därefter vad gäller produktion och distribution är automatiserade.

Vilket val du väljer har helt att göra med era förutsättningar. I det fall du kommer till insikten att du vill undersöka möjligheten att automatisera medlemskommunikationen för att spara pengar eller minska arbetsbelastningen, har StreamStone tagit fram ett verktyg som på ett enkelt sätt hjälper dig införa denna automation – FörsamlingsPortalen.

Enkelt och säkert

FörsamlingsPortalen är ett enkelt och lätthanterbart webbaserat program. Att komma igång med verktyget tar inte ens en timme. FörsamlingsPortalen är en säker datamiljö, vilket bland annat innebär att servern använder krypterad dataöverföring, att datamiljön är certifierad av tredje part och att all lagring och all backup sker i Sverige. All hantering kring verktyget är i enlighet med dagens GDPR-regler. Därför loggar även våra användarna in via bank-id.

 

Ring oss!

Ulf Dubois

Ulf Dubois
ulf.dubois@streamstone.se
073-684 45 04

Kommunikationsrådgivare och affärsutvecklare

Caroline Hedin

Caroline Hedin
caroline.hedin@streamstone.se
070-389 25 58

Kommunikationsrådgivare och projektledare