FörsamlingsPortalen

Hur hanterar ni i dag produktionen och distributionen av kommunikation. Här finns det två val, nämligen:

  • Att jobba manuellt – att ha er egen personal ta hand om alla steg i produktionen och distributionen.
  • Att automatisera – att ni gör ett enkelt uttag ur K-bok och att alla steg därefter vad gäller produktion och distribution är automatiserade.

Vilket val du väljer har helt att göra med era förutsättningar – hur ser det ut med arbetsbelastningen internt, har vi personal som kan hantera all kommunikation, vem tar hand om eventuell produktion av trycksaker och utskick. I det fall ni väljer att hantera er medlemskommunikation ”manuellt” med interna resurser är vår rekommendation att ni skapar en organisation för detta med tydliga ansvar. Vår erfarenhet är nämligen den att det ofta är lätt att glömma ”vem som skulle göra vad och när”. Men med bra processbeskrivningar och tydliga ansvar kan detta problem elimineras.

I det fall du kommer till insikten att du vill undersöka möjligheten att automatisera medlemskommunikationen för att spara pengar eller minska arbetsbelastningen, har StreamStone tagit fram ett verktyg som på ett enkelt sätt hjälper dig införa denna automation – FörsamlingsPortalen.

Enkelt att komma igång och enkelt att hantera

Vår ambition vid utformningen av FörsamlingsPortalen har varit att göra den enkel och lätt att hantera. Till att börja med behöver ni inga investeringar i datorer eller annan utrustning, för tjänsten är webbaserad – den ligger, som man brukar säga, i ”molnet”.

För att göra det enkelt att använda FörsamlingsPortalen har vi försökt att efterlikna de vanligaste arbetssätten med etablerade webb-verktyg. Att komma igång med verktyget tar bara någon timme.

Säker datamiljö och följer GDPR-regelverket

FörsamlingsPortalen är installerad i en säker datamiljö, vilket bland annat innebär att servern använder krypterad dataöverföring, att datamiljön är certifierad av tredje part och att all lagring och all backup sker i Sverige. All hantering kring verktyget är i enlighet med dagens GDPR-regler.

Bred och djup kunskap om olika system

Flera av våra kolleger på StreamStone har många års erfarenhet av att utveckla mjukvara och bygga effektiva och lätthanterliga systemlösningar utifrån olika införskaffade standardprogram. Vi vet att många församlingar idag har en hel del olika systemverktyg som de tyvärr inte får större användning för då de inte är uppsatta eller integrerade på rätt sätt. Här har vi både erfarenheten att kunskapen att hjälpa er i det fall ni vill genomlysa er systemmiljö eller anpassa verktygen till era arbetsmetoder.

Vill du prata vidare med oss

Om du vill prata vidare med oss om era utmaningar eller hur vi skulle kunna hjälpa er komma igång med nya arbetsmetoder, förenkla er vardag eller beskriva er MEDLEMSRESA med hjälp av kommunikationsprocesser, är det bara att du skickar in din information nedan så kontaktar vi dig snarast.

Ring oss!

Ulf Dubois

Ulf Dubois
ulf.dubois@streamstone.se
073-684 45 04

Kommunikationsrådgivare och affärsutvecklare

Jag startade StreamStone 2013 med tanken att hjälpa organisationer bli bättre i sina kund- och medlemsdialoger. Jag vill skapa en kommunikation som bygger relation och inte en opersonlig informationskanal. En viktig del av våra tjänster är att förenkla kundernas vardag – att jobba smartare – genom att automatisera medlemsdialogerna.

Caroline Hedin

Caroline Hedin
caroline.hedin@streamstone.se
070-389 25 58

Kommunikationsrådgivare och projektledare

I 15 år har jag jobbat som kommunikatör i Svenska kyrkan. Under dessa år har jag hunnit med innerstadsförsamlingar, förortsförsamlingar, pastorat och stiftskansli som mina arbetsplatser. Det gör att jag i dag på StreamStone förstår många av era utmaningar och lätt ser vad vi kan bidra med för att underlätta och utveckla.