Vi arbetar med ungefär 100 församlingar inom Svenska kyrkan. StreamStone är en del av Verbum som i sin tur ägs av bland andra Svenska kyrkan.  På så vis arbetar vi åt samma håll, för Svenska kyrkan! Här låter vi några av våra kunder berätta om den utvecklingsresa vi tillsammans gett oss ut på. Vill du ha fler referenser går det bra att kontakta oss.

 

“Vi använder StreamStone för kommunikation kring dop, hittills för att hantera utskick, men snart även för att möjliggöra dopbokning via webben. Under våren hoppas vi också komma igång med utskick till nyinflyttade. Det här är ett sätt för oss att få jobbet gjort på ett systematiskt sätt och samtidigt frigöra tid. Vi kände till andra församlingar som hade erfarenhet av samarbete med StreamStone, men det som fick oss att haka på var ett erbjudande via vårt stift som ett led i arbetet att kommunicera dopet. 

Tyvärr fick projektet en lite motig start eftersom pandemin bröt ut precis samtidigt. Det har även gjort det svårt att se effekterna av satsningen. Men vi ser det som att vi tack vare samarbetet med StreamStone har haft en kontinuitet i arbetet som vi nu kan ha nytta av när samhället öppnar upp igen.”

– Johan Nilsson, kommunikatör i Märsta pastorat

 

”StreamStone har hjälpt oss att strukturera vår medlemskommunikation så att vi möter våra medlemmar i rätt kanal. Vi kom i kontakt med StreamStone när vi av Uppsala stift blev utvalda att i projektform arbeta med att utveckla vår medlemskommunikation. Vi jobbade fram två processer dels kring dop och dels i vår kontakt med nyinflyttade. Samarbetet har varit utvecklande och vi har fått hjälp att se vad vi kan göra annorlunda och bättre.”

–  Fredrik Fagerberg, kyrkoherde i Bälingebygdens församling

 

 

“Vi har anlitat StreamStone för arbetet med inbjudan till dop och för uppföljning av dop med en hälsning på ett, två – och treårsdagen av deras dop. Vi skickar även en dophälsningar till vuxna som döpts på ettårsdagen av deras dop. Det är jätteviktigt att vi tar den här kontakten för att visa att Svenska kyrkan finns och att vi inbjuder till gemenskap. StreamStone kändes som en seriös samarbetspartner, med en förståelse för kyrkan och verksamheten, och med en vilja till att hela tiden samtala om olika processer för att kunna vara till nytta och hjälp. Det är skönt att det finns en rutin för utskick och hälsningar som inte faller på att det är för mycket att göra på församlingsexpeditionen, att folk är sjuka eller annat som lätt gör att det här kan falla mellan stolarna. StreamStone hjälper till så att församlingens viktiga arbete med att nå människor underlättas. Det är givetvis ett arbete församlingen kan sköta själv, men det tar tid och mindre församlingar har inte alltid personalresurserna till det. Som alltid handlar det om att väga kostnader mot verkan, och i ett läge när doptalen sjunker känns det som att varenda krona verkligen är värd det.”  

– Jenny Tapper, kommunikatör i Älvkarleby-Skutskärs församling

 

”Vi behövde se över hur vi jobbar med vår medlemskommunikation och förbättra våra interna arbetsmetoder. Och vi ville införa en mer informativ och välkomnande kommunikation till föräldrar med nyfödda barn samtidigt som vi ville förenkla vårt interna arbete. Vi har fått jättemycket hjälp! Bland annat har vi tagit fram en bra modell där vi skickar vykort och brev till olika grupper av föräldrar. Vi anpassar innehållet till de enskilda föräldrarna beroende på om det är första barnet eller om det finns döpta eller odöpta syskon. I breven och på hemsidan ger vi nu också mycket mer saklig information om sådant föräldrarna vill veta. Det handlar om ett annat sätt att tänka som StreamStone hjälpt oss med. De har visat hur man kan göra kommunikationen mer relevant. Vi är ju en relativt liten organisation och även om vi har egna kommunikatörer så är det värdefullt att få ögon utifrån.”

– Torbjörn Strand, f.d kyrkoherde i Huddinge pastorat

Ring oss!

Ulf Dubois

Ulf Dubois
ulf.dubois@streamstone.se
073-684 45 04

Kommunikationsrådgivare och affärsutvecklare

Caroline Hedin

Caroline Hedin
caroline.hedin@streamstone.se
070-389 25 58

Kommunikationsrådgivare och projektledare

Simon Sjögren

Simon Sjögren
simon.sjogren@verbum.se
072-050 72 97

Kundansvarig