Nyinflyttadprocessen – välkomna medlemmar till församlingen

Målet med processen är få den inflyttade medlemmen att känna sig välkommen till församlingen och bli introducerad till vad som görs inom församlingen. Att skapa en relation och lägga grunden för att medlemmen ska känna en tillhörighet till sin nya församling.

Nyinflyttadprocessen är en automatiserad process som ser till att hälsa den nyinflyttade välkommen till församlingen samt att ge information om verksamheter som kan vara intressant för personen och/eller familjen. Informationen till den nyinflyttade skickas ut i två steg: ett vykort för att hälsa ”välkommen till församlingen” och ett brev med information om olika verksamheter. Här kan vi rikta informationen om era verksamheter beroende på den nyinflyttades ålder eller postnummer där man bor.

I och med att Nyinflyttadprocessen är automatiserad förenklar den ert interna arbete – vi tar hand om allt från att identifiera de olika målgrupperna för utskicken (sker i FörsamlingsPortalen) till printning, adressering, kuvertering och distribution.

Nyinflyttadeprocessen 2.0 – Välkomna de som inte är medlemmar till församlingen
Vi har även en lösning där vi kan lägga till ett välkomst-utskick varannan vecka till de som inte är medlemmar. Det behöver inte vara samma välkomstbrev som till befintliga medlemmar utan ni kan målgruppsanpassa utskicken. Vi sätter upp processen efter de önskemål som ni har om utskick till nyinflyttade som både är medlemmar och ickemedlemmar. Där varje målgrupp får den information som är relevant för dem. Och det helt automatiskt!

Ring oss!

Ulf Dubois

Ulf Dubois
ulf.dubois@streamstone.se
073-684 45 04

Kommunikationsrådgivare och affärsutvecklare

Caroline Hedin

Caroline Hedin
caroline.hedin@streamstone.se
070-389 25 58

Kommunikationsrådgivare och projektledare