Prata dop – en workshop

Vi säger ofta att vi ska fokusera på dopet. Den här workshopen tar tag i det. Genom att belysa hur vi kommunicerar, hur vi ska våga prata om dop och medlemskap med våra medlemmar, men också med våra kollegor. För att stärka dopet måste vi se på vilket bemötandet våra medlemmar får av oss och förstå vikten av att vara ett team.

För att jobba med detta och ta fram nya arbetsmetoder har vi satt samman en workshop som riktar sig till hela arbetslaget. Inte bara till de som träffar barn och föräldrar i sitt dagliga arbete. Då hela arbetslaget blir bärare av dopet och ett team uppstår kraften av samsyn. Workshopen blir en naturlig startpunkt för ett förändringsarbete med nya arbetsmetoder.

Områden som behandlas i workshoppen är:

  • Skapar samsyn och samförstånd kring dopkommunikationen
  • Hur vi välkomnar och skapar dialog med föräldrar och besökare
  • Ta fram riktlinjer för hur vi pratar med föräldrar om medlemskap och dop
  • Hur vi kan skapa en dialog mellan föräldrar om dopet och visa på goda exempel

Tid: ca 3 timmar och efteråt får ni en rapport med alla tankar och kommentarer från diskussionerna.

Ring oss!

Ulf Dubois

Ulf Dubois
ulf.dubois@streamstone.se
073-684 45 04

Kommunikationsrådgivare och affärsutvecklare

Caroline Hedin

Caroline Hedin
caroline.hedin@streamstone.se
070-389 25 58

Kommunikationsrådgivare och projektledare