Våra tankar och insikter

En viktig insikt vi fick, genom hundratals intervjuer av medlemmar och personer som gått ur, var att det stora flertalet inte känner till det goda arbete som sker inom kyrkan.

Medlemmar som vet vad ni gör stannar

Det vi vet från arbete med många andra medlemsorganisationer är att det är otroligt viktigt att medlemmarna förstår vad organisationen uträttar. Den känslan och kunskapen finns bland en del av kyrkans medlemmar, men det stora flertalet svävar i okunskap. Det är bland de oinformerade som det stora flertalet utträden sker. Eller omvänt och mer positivt, det är de som vet vad som uträttas i församlingarna som stannar kvar.

Börja berätta för medlemmarna om vad ni gör

För att bryta den negativa trenden som de flesta församlingar idag upplever vad gäller medlemsutvecklingen behöver ni alltså bli bättre på att berätta om den nytta som görs i församlingen. Ge medlemmarna konkret information om allt stöd som kyrkan ger till församlingsborna och om all verksamhet som bedrivs för att skapa gemenskap, stötta och engagera församlingsborna.

Grundtesen vi tog fram för arbetet med att få fler medlemmar att stanna kvar längre blev:

Medlemmarna behövet veta om allt gott som görs lokalt i församlingarna – rätt information, till rätt medlem, i rätt kanal vid rätt tidpunkt.

Det låter kanske knepigt, men är i själva verket enkelt. Vad det handlar om är att börja jobba med MEDLEMSRESAN på ett strukturerat sätt – välj en startpunkt och jobba metodiskt igenom hur ni ska kommunicera med medlemmarna för att nå det mål som ni satt upp.

Många små steg leder till stora resultat

När du funderar kring hela medlemsresan och alla olika typer av medlemmar som ni har, kan förändringsarbetet kännas övermäktigt, men det går lätt att genomföra om du bryter ner arbetet i många små steg. Och vi hjälper dig gärna lägst vägen.

Börja med välkomnandet av nya medlemmar

Vi rekommenderar att ni börjar med VÄLKOMNANDET. Det är dels en synnerligen viktig del i att bygga relationen med medlemmarna, men också en väldefinierad punkt – någon föds, någon flyttar in eller någon önskar bli medlem. Tänk igenom var ni vill börja, sätt upp mål (gärna mätbara) och börja sedan beskriva hur ni vill sätta upp era kommunikationsprocesser – vad vill medlemmarna få reda på, när vill ni säga det och i vilken kanal vill medlemmen få informationen. Det här är ett synnerligen spännande arbete som kommer att engagera er!

Vi pratar ofta om ”kommunikationsprocesser” och det är för att vi gärna vill skapa ett regelverk – en process – för hur kommunikationen både ska se ut och hur den ska distribueras till de medlemmar som den är tänkt för (Målgruppen). Gärna automatiskt och lätt för dig och dina kollegor.

Bygg på fakta, gissa inte

Slutligen ett litet tips från oss: Bygg er medlemskommunikation på fakta och inte på gissningar. Vad vi menar med detta är att ni måste förstå medlemmarnas önskemål och behov innan ni skapar en ny process. Om ni inte vet hur medlemmarna tycker och tänker måste ni hämta in den kunskapen innan ni börjar jobba med processen. Och det är lättare än du tror – det är bara att fråga medlemmarna! Börja med att sätt samman upp till 10 frågor som ni vill ha svar på. Välj sedan ut sådär 10 till 20 medlemmar i den målgrupp ni vill bygga processen för (dessa medlemmar hittar du i K-bok). Telefonnumret hittar du på Hitta.se eller Merinfo.se. Sedan är det bara att ringa. Vi hjälper gärna till med detta. Det ger ofta bra och informativa diskussioner med medlemmarna och massor av aha-upplevelser.

Ring oss!Caroline Hedin

Caroline Hedin
caroline.hedin@streamstone.se
070-389 25 58

Kommunikationsrådgivare och projektledare

Simon Sjögren

Simon Sjögren
simon.sjogren@verbum.se
072-050 72 97

Församlingsrådgivare