Utveckla och inspirera

Att se på den kommunikation ni har i dag och fundera över om ni lägger kraft på rätt plats är grundbultar för att utvecklas. Vi har olika erbjudanden, från att se på helheten till att fokusera på en specifik del i ert kommunikationsarbete som behöver utvecklas. För att nå full effekt av ert arbete är det även viktigt att skapa förståelse och samsyn internt hos er. Därför har vi tagit fram föreläsningar och workshops som ger insikter och aha-upplevelser, men också stärker er team-känsla. Vi kan självklart tillsammans med er sy ihop något för just den situation ni står inför också.

Verbum har fler utbildningar och föredrag för inspiration. Kika här!