Våga Fråga

I vårt arbete med medlemskommunikation inom församlingar och pastorat har vi lärt oss att många är osäkra i hur de ska söka kontakt med medlemmarna och genomföra ett samtal. Utav den anledningen har vi satt samman en utbildning vi kallar Våga Fråga. Den behandlar både olika aspekter på kommunikation och tekniker för medlemsmöten.

Målet med utbildningen är att alla ska förstå hur medlemskommunikationen och möten med medlemmarna hänger ihop, ta fram nya sätt att möta medlemmarna och få nya arbetsmetoder att ta med sig i sitt dagliga arbete. För att säkerställa att ni når önskad effekt så anpassar vi utbildningen i stor utsträckning till era förutsättningar och era önskemål.

För att få till en bra dynamik och engagemang delar vi upp deltagarna i grupper om ca 10 personer. Själva utbildningen genomför vi sedan under två halvdagarspass med en månads mellanrum. I mellantiden mellan utbildningspassen har varje deltagare en personlig uppgift att jobba med. På så sätt blir det ett levande lärande och deltagarna växer in i en nytt beteende.

Om ni önskar kan utbildningen kompletteras med en certifiering för att ge lite extra tyngd. Vårt förslag är dessutom att utbildningen sammanfattas och avslutas under ett kommande personalmöte då ett diplom också lämnas till deltagarna.

Ring oss!Caroline Hedin

Caroline Hedin
caroline.hedin@streamstone.se
070-389 25 58

Kommunikationsrådgivare och projektledare

Simon Sjögren

Simon Sjögren
simon.sjogren@verbum.se
072-050 72 97

Församlingsrådgivare