Möt församlingsborna under allhelgona!

Vi vet att uppemot fem av tio svenskar besöker en kyrkogård under allhelgona. Hit kommer många av oss för att tända ljus för människor vi sörjer, saknar och minns. Döden och människors relation till sitt förflutna är något som berör alla, oavsett bakgrund eller tidigare uppfattning om Svenska kyrkan.

Detta gör att allhelgona är en av de bästa chanserna vi har att verkligen nå ut till både medlemmar och icke-medlemmar. Vilken möjlighet det är att kommunicera kyrka och den lokala församlingen!

Vi hjälper er gärna!

Därför har vi gjort ett förslag på kommunikation som passar som utskick i allhelgonatid. Ni kan välja att använda det rakt av, hämta inspiration från det eller gör något helt eget. Som exempel kostar ett A5-vykort 12 kronor styck och då ingår tryck, porto och moms.

Välj hur ni vill göra nedan för att komma vidare!

Ring oss!

Ulf Dubois

Ulf Dubois
ulf.dubois@streamstone.se
073-684 45 04

Kommunikationsrådgivare och affärsutvecklare

Caroline Hedin

Caroline Hedin
caroline.hedin@streamstone.se
070-389 25 58

Kommunikationsrådgivare och projektledare

Simon Sjögren

Simon Sjögren
simon.sjogren@verbum.se
072-050 72 97

Kundansvarig