Vi på StreamStone

Simon, Carro, Martina och Ulf

Simon, Carro, Martina och Ulf

Ulf Dubois startade StreamStone 2013 och är idag hybridpensionär.
– Tanken med StreamStone är att hjälpa organisationer bli bättre i sina medlemsdialoger. Jag vill skapa en kommunikation som bygger relation och inte en opersonlig informationskanal. En viktig del av våra tjänster är att förenkla och jobba smartare, genom att automatisera medlemsdialogerna.

Caroline Hedin är kommunikationsrådgivare och projektledare
– I 15 år har jag jobbat som kommunikatör i Svenska kyrkan. Under dessa år har jag hunnit med innerstadsförsamlingar, förortsförsamlingar, pastorat och stiftskansli som mina arbetsplatser. Det gör att jag i dag på StreamStone förstår många av era utmaningar och lätt ser vad vi kan bidra med för att underlätta och utveckla.

Martina Croner är affärsutvecklingansvarig
– Min drivkraft är att fler människor ska få uppleva vad Svenska kyrkan är och gör. För mig handlar det i grunden om relationer. För när vi bygger meningsfulla relationer till och mellan människor, då bygger vi församlingar som betyder mer för fler. Och där är ju kommunikation ett verktyg för att både nå ut och nå in. I alla fall när den är genomtänkt, äkta och anpassad för mig.

Simon Sjögren är församlingsrådgivare
– Med ena foten i Svenska kyrkan och andra inom frikyrkorörelsen har jag med egna ögon fått uppleva vilken betydelse församlingar kan ha i människors liv. Tack vare min erfarenhet från opinionsbildning, kyrka och försäljning hoppas jag kunna hjälpa församlingar att nå ut till fler. Jag drivs av tanken att genomtänkt och välgrundad kommunikation bygger förtroendeingivande relationer.

Helena Serrander är Business Controller
Annika Waldenström är VD för Verbum och StreamStone

Ring oss!Caroline Hedin

Caroline Hedin
caroline.hedin@streamstone.se
070-389 25 58

Kommunikationsrådgivare och projektledare

Simon Sjögren

Simon Sjögren
simon.sjogren@verbum.se
072-050 72 97

Församlingsrådgivare