Webbanalys

För att skapa en hemsida som medlemmarna uppskattar och vill använda, måste ni fylla hemsidan med information utifrån medlemmarnas önskemål och behov, inte utifrån vad ni vill säga. Det låter förmodligen som en självklarhet, men det är inte så lätt att ta sig loss från alla interna viljor och fokusera på målgruppen.

Webbanalysen genomför vi i tre delar och den tar normalt runt en månad att genomföra. Det vi börjar med är att analysera hur er hemsida ser ut idag – utseende, tonalitet, bildspråk, sökbarhet och statistik om besök. Utifrån de kunskaperna kan vi i workshop-form arbeta igenom hemsidan och ta fram förslag till förbättringar. Den perfekta blandningen, ni kan er kontext och vi kommer med nya ögon och andra erfarenheter.

Finns det intresse kan vi även avslutningsvis hålla i en workshop kring Sociala Medier för att definiera syfte, mål och målgrupper för er närvaro i dessa kanaler samt ta fram grunden för en publiceringsplan.

Ring oss!



Caroline Hedin

Caroline Hedin
caroline.hedin@streamstone.se
070-389 25 58

Kommunikationsrådgivare och projektledare

Simon Sjögren

Simon Sjögren
simon.sjogren@verbum.se
072-050 72 97

Församlingsrådgivare